Старт в науке
Научный журнал для школьников ISSN 2542-0186
О журнале Выпуски Правила Олимпиады Учительская Поиск Личный портфель

Issue №2 in 2023

Chebruchan V.A.
Ushakov N.R.
Kolesnikova V.A.
Schegolev V.Y.
Zaripov T.F.
Abitova D.K.
Smolyanov K.N.
Churakova V.A.
Volodina A.A.
Magomedova Z.M.
Gvozdeva E.D.
Glazunova S.A.
Gurskaya M.M.
Kupryakhina D.A., Kuznetsov D.A., Nikolskiy V.V., Izakson M.E.
Melnikova P.P.
Semenova S.I.
Shishina K.E.
Taybakova U.A.
Baltakova M.B.
no name
Korsukova S.A., Strizheus O.D.
Sidorova Z.G.
Solomatina Z.V.
no name
Rudev M.A.
no name
Tumakova I.V.
Andreeva N.N.
Tumakova I.V.
Sokolova A.A.
Sukhorukov E.G.
Rudazova D.A.
Krivolap E.V.