Старт в науке
Научный журнал для школьников ISSN 2542-0186
О журнале Выпуски Правила Олимпиады Учительская Поиск Личный портфель

Issue №5 in 2020

Vedernikov A.V.
Daniil N.V.
Zyryanova I.A.
Yukhno E.D.
Isakova E.I.
Isakova E.E.
Larin I.D.
Nepryakhina I.Y.
Zamalieva L.R.
Zamalieva L.R.
Borisova O.S., Guzenina O.I.
no name
Khaybullova D.Z.
no name
Kopina E.A.
no name
Andreeva M.A.
Fedorenko V.A.
Afonin S.I.
Menko P.A.
Antonenko D.R.
Lashko Y.P.
Zheltikova K.A.
Belyaeva V.A.
Mozzhakova A.S.
Podovinova D.S.
Antoeva V.G.